Krwawienie z Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego

Krwawienie z Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego (DOPP) stanowi 25% wszystkich przypadków krwawienia z przewodu pokarmowego i może wystąpić w każdym wieku.

Ze względu na dynamikę można podzielić je na krwawienie ostre i przewlekłe.

 • ostre krwawienie – trwa krócej niż 3 dni.
 • przewlekłe krwawienie- trwa ponad trzy dni.

Ostre krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego częściej występują u ludzi starszych.

Sporadycznie wywołuje zaburzenia hemodynamiczne wymagające przetoczenia krwi. Takie krwawienie zwykle ustępuje samoistnie. Typowe objawy to świeża krew lub krwisty stolec. Czasem takiemu krwawieniu towarzyszy zasłabnięcie.

Najczęstsze przyczyny to:

 1. uchyłki jelita grubego
 2. zmiany naczyniowe
 3. zmiany zapalne jelita grubego
 4. uszkodzenie jelita po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych
 5. krwawienie po usunięciu polipów jelita grubego

Przewlekłe krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego może występować pod postacią:

 1. niewielkiej ilości świeżej krwi, skrzepów krwi lub domieszki świeżej krwi w stolcu
 2. smolistych stolców
 3. anemii

Najczęściej przewlekłe krwawienie z przewodu pokarmowego jest spowodowane

 1. patologią naczyniową w jelicie grubym
 2. uchyłkiem jelita grubego
 3. rakiem jelita grubego
 4. polipami jelita grubego
 5. chorobami okolicy odbytniczej (hemoroidy, szczelina odbytu, zapalenie odbytu i odbytnicy, przetoki, uszkodzenia mechaniczne)

W kilku procentach przypadków przyczyna krwawienia z odbytu może znajdować się w górnym odcinku przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, dwunastnica) lub jelicie cienkim.

Rozpoznania krwawienia z przewodu pokarmowego dokonuje się podobnie jak w przypadku innych chorób, na podstawie:

 1. wywiadu
 2. badania przedmiotowego (w tym badania palcem przez odbytnicę)
 3. badań dodatkowych

Najważniejszym badaniem spośród badań dodatkowych pozwalających ustalić przyczynę krwawienia jest kolonoskopia. Jest to badanie endoskopowe, polegające na wprowadzeniu giętkiego wziernika do początkowego odcinka jelita grubego, a w razie potrzeby do końcowego odcinka jelita cienkiego.

Podczas wycofywania aparatu dokonuje się oceny błony śluzowej. Podczas badania można wykonać zabiegi diagnostyczne i lecznicze.

Innym badaniem mającym zastosowanie w diagnostyce krwawień z odbytu to: sporadycznie wykonywana sigmoskopia, anoskopia – służąca do oceny odbytu i końcowego odcinka odbytnicy oraz badania obrazowe – Tomografia Komputerowa czy Rezonans Magnetyczny.

Należy podkreślić, że rektoskopia nie jest badaniem, przy pomocy którego można jednoznacznie określić przyczynę krwawienia z dolnego odcinka z przewodu pokarmowego. Postęp metod diagnostycznych stawia pod znakiem zapytania celowość wykonywania rektoskopii.

Leczenie krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego jest zależne od lokalizacji przyczyny krwawienia i jego intensywności. Spectrum metod jest bardzo szerokie i przekracza ramy niniejszego artykułu.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że krwawienie z odbytu spowodowane hemoroidami, szczeliną odbytu, przetoką odbytu, polipami, zmianami zapalnymi, uszkodzeniem mechanicznym stanowią 4-10% wszystkich przyczyn krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

dr n. med. Wojciech Czarzasty