Neurologia

Neurologia

Neurologia

Czym zajmuje się neurologia?

Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy.

Na czym polega praca lekarza neurologa?

Neurolog diagnozuje i leczy zaburzenia równowagi, zawroty i uporczywe, silne bóle głowy, napady padaczkowe i padaczkę, bóle napięciowe, choroby zwyrodnieniowe. Ponadto, leczy i wykonuje działania profilaktyczne udaru mózgu u pacjentów z  Przemijającym Zaburzeniem Krążenia Mózgowego oraz niewydolnością kręgowo-podstawną. Nadzoruje leczenie farmakologiczne i rehabilitację po udarach mózgowych niedokrwiennych lub krwotocznych. Lekarz neurolog decyduje o przebiegu leczenia pacjentów z chorobami Alzheimera czy leczeniu innych typów otępienia. Leczy choroby układu pozapiramidowego – chorobę Parkinsona, zespoły Parkinsonowskie, drżenie samoistne, dystonię ogniskową oraz zespół niespokojnych nóg. Może podjąć się diagnostyki i leczenia chorób złącza nerwowo-mięśniowego, chorób obwodowych układu nerwowego, przewlekłych i ostrych bólów kręgosłupa oraz choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.

Lekarz neurolog

Neurolog zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego i mózgu. Po wykonaniu niezbędnych badań dobiera indywidualnie dostosowany do pacjenta plan leczenia.

Neurolog może skierować pacjenta na badania EEG głowy, USG i UDP, czyli badanie ultrasonograficzne naczyń domózgowych, badania neuroobrazowe, w tym tomografię czy rezonans magnetyczny, RTG kręgosłupa, badania angiograficzne oraz badania w kierunku boreliozy, którą również leczy lekarz specjalizujący się w dziedzinie neurologii.

Poszukując dobrego lekarza neurologa warto zawierzyć kwalifikacjom i doświadczeniu. Lekarz z dorobkiem naukowym, doświadczeniem klinicznym i wieloletnią praktyką ambulatoryjną posiada z pewnością wystarczające umiejętności i szeroką wiedzę aby postawić szybka diagnozę i podjąć skuteczne leczenie schorzeń neurologicznych.