Wlewki dopęcherzowe

Wlewka dopęcherzowa Ialuril Prefill

Dopęcherzowe wlewki kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny (preparat ialuril Prefill (R))

W przebiegu przewlekłych schorzeń pęcherza moczowego dochodzi do zaburzenia ochronnej warstwy glikozaminoglikanów i uszkodzenia nabłonka urotelialnego wyściełającego pęcherz moczowy. Proces ten prowadzi do zwiększenia ryzyka zakażeń układu moczowego oraz wystąpienia uciążliwych objawów, takich jak częstomocz, parcia naglące, krwiomocz, bóle podbrzusza, czy nietrzymanie moczu.

U wybranych pacjentów, w razie braku lub niepełnej skuteczności farmakoterapii doustnej, atrakcyjną formą leczenia jest odbudowa warstwy glikozaminoglikanów i rekonstytucja nabłonka urotelialnego poprzez dopęcherzowe podanie sterylnego roztworu kwasu hialuronowego z siarczanem chondroityny.

Badania naukowe potwierdzają skuteczność terapii w zakresie znacznej redukcji nasilenia objawów chorobowych oraz redukcji częstości nawrotów infekcji układu moczowego.

Wlewki dopęcherzowe

Klasycznymi wskazaniami do terapii wlewkami dopęcherzowymi są:

  • nawrotowe zakażenia układu moczowego
  • śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego / zespół bolesnego pęcherza moczowego
  • popromienne zapalenie pęcherza moczowego.

Przebieg terapii:

Terapia obejmuje podanie dopęcherzowo roztworu kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny (preparat ialuril Prefill (R)). Klasyczny cykl leczenia obejmuje cztery cotygodniowe wlewy w pierwszym miesiącu terapii, następnie dwa wlewy co 2 tygodnie w drugim miesiącu oraz comiesięczne dawki przypominające w kolejnych miesiącach leczenia.

Efekt leczenia najwcześniej można ocenić po pierwszych czterech wlewkach. W razie uzyskania pomyślnej odpowiedzi terapeutycznej, minimalny zalecany schemat leczenia obejmuje 10 wlewek według powyższego schematu. Zabieg podania leku jest bezbolesny, wiąże się z niewielkim dyskomfortem.