Medycyna pracy

Medycyna pracy

lekarzPomagamy naszym Klientom wywiązać się z obowiązku zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki medycznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami – Dz.U.1997 r. Nr 96 poz. 593).
Mała Klinika posiada bazę umożliwiającą przeprowadzenie badań orzeczniczych w następującym zakresie:

  • badania wstępne przy zatrudnieniu, zmianie stanowiska lub gdy w środowisku pracy pojawia się nowy, niekorzystny czynnik;
  • badania okresowe osób pracujących na określonym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia;
  • badania kontrolne obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego, kto przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni;
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
Medycyna pracy

ZAWARCIE Z NAMI UMOWY GWARANTUJE ATRAKCYJNE CENY ORAZ PAKIETY DODATKOWYCH USŁUG NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH.

Zapewniamy sprawne przeprowadzenie usług diagnostycznych i konsultacji lekarskich, pacjenci umawiani są na konkretne terminy, dzięki czemu oszczędzamy czas i energię Państwa pracowników.
Nasz personel może uczestniczyć w komisjach BHP oraz przeprowadzać przeglądy i analizy stanowisk pracy.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Leave a comment