EKG wysiłkowe – próba wysiłkowa

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa to badanie polegające na poddaniu pacjenta wysiłkowi fizycznemu poprzez ćwiczenia na rowerku stacjonarnym lub bieżni. Podczas ćwiczeń monitorowana jest praca układu krążenia oraz serca przy użyciu elektrokardiografu. Zabieg umożliwia zdiagnozowanie przyczyn sporadycznego bólu w klatce piersiowej, określenie stanu zdrowia po przebytym zawale serca czy sprawdzenie ogólnej wydolności organizmu.

EKG wysiłkowe - próba wysiłkowa

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa - wskazania do badania

Podejście do badania próby wysiłkowej zalecane jest dla osób, które:

 • Świeżo przebyły zawał serca (badanie nie może się odbyć szybciej, niż po 48 godzinach od wystąpienia zawału) – w celu rokowań dotyczących zdrowia pacjenta i ułatwienia rehabilitacji pozawałowej,
 • Posiadają wszczepiony stymulator serca – pozwala na określenie prawidłowości jego funkcjonowania,
 • Cierpią na niedomykalność zastawki aortalnej serca lub blok serca stopnia III – określa wydolność fizyczną pacjenta
 • Przy podejrzeniu choroby wieńcowej – umożliwia zdiagnozowanie lub odrzucenie wystąpienia schorzenia,
 • Pełnią zawód pilota lub są zawodowymi sportowcami – forma obowiązkowych, okresowych badań kontrolnych

Próba wysiłkowa - przygotowanie do badania

 • Na 3 godziny przed zabiegiem, powstrzymać się od spożywania posiłków, szczególnie ciężkich, które mogą powodować chwilowe zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej, picia herbaty oraz kawy i palenia tytoniu,
 • Na 12 godzin przed zabiegiem, należy unikać wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego,
 • Rekomendowane jest pojawienie się do kilkunastu minut przed zabiegiem, by organizm mógł odpocząć,
 • Na zabieg należy wyposażyć się w niekrępującą odzież sportową i buty,
 • Warto również ze sobą zabrać wyniki badań z ostatniego zabiegu EKG

Opis badania

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa jest badaniem prostym i nieinwazyjnym. Pacjent poddany jest ćwiczeniom na bieżni lub rowerku stacjonarnym. Na klatce piersiowej pacjenta umieszcza się elektrody, które są połączone z systemem monitorującym pracę serca badanego. Wraz z przebiegiem badania próby wysiłkowej zwiększane jest tempo, co afektuje pracę serca i pozwala na zaobserwowanie reakcji, które zachodzą przy stopniowym zwiększaniu wysiłku fizycznego. Podczas trwania zabiegu zapis EKG pokazuje ewentualne nieprawidłowości w związku z pracą mięśnia sercowego. Próbę wysiłkową kończy osiągnięcie określonej akcji serca.

Po wykonaniu ćwiczenia następuje badanie EKG spoczynkowe w 1, 3, 6 i 9 minucie po zakończeniu wysiłku.

Przeciwwskazania do badania

 • Częste, intensywne bóle w klatce piersiowej,
 • Objawowe zaburzenia rytmu serca,
 • Zdiagnozowana, niestabilna choroba wieńcowa,
 • Zatorowość płuca,
 • Ciężkie nadciśnienie tętnicze,
 • Wada serca,
 • Migotanie przedsionków,
 • Ostra infekcja,
 • Zapalenie mięśnia sercowego,
 • Zakrzepica żył

Wyniki badania

Pacjent otrzymuje wyniki badań w dniu przeprowadzenia zabiegu. Po wykonaniu całego procesu, kardiolog zajmuje się szczegółowym opisem i analizą wyników otrzymanych z testu. Wynik jest przekazywany w formie opisu + zapisu EKG. Z tymi danymi należy udać się do lekarza, który zlecił skierowanie na badania.