Neurochirurgia

Neurochirurgia

Neurochirurgia

Neurochirurgia to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób, związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Specjalista neurochirurgii diagnozuje pacjentów cierpiących na bóle i zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie kończyn,  dyskopatie kręgosłupa, omdlenia i inne zaburzenia neurologiczne. Często zgłaszanymi problemami są też zaburzenia związane z i pamięcią, niedowłady, zaburzenia widzenia lub słyszenia.

Diagnostyka najczęściej opiera się na badaniach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Neurochirurg po postawieniu diagnozy może zdecydować o zastosowaniu małoinwazyjnych metod leczenia, a jeśli zachodzi konieczność, skierować pacjenta na leczenie operacyjne.

W Małej Klinice diagnozujemy i leczymy

 • przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa
 • choroby naczyniowe wewnątrzczaszkowe (tętniaki, naczyniaki i inne malformacje)
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego
 • dyskopatie lędźwiowe, szyjne i piersiowe
 • urazy całego odcinka kręgosłupa
 • złamania kompresyjne w przebiegu osteoporozy i zmian łagodnych
 • urazy głowy, krwotoki wewnątrzmózgowe, krwiaki przymózgowe
 • bóle neuropatyczne (neuralgie)
 • padaczka lekooporna
 • choroby czynnościowe (choroba Parkinsona, drżenia samoistne, dystonia)

W Małej Klinice specjaliści neurochirurgii wykonują zabiegi blokady wstecznej gałązki nerwów rdzeniowych unerwiających stawy międzykręgowe, podawanej pod kontrolą ramienia RTG w przebiegu leczenia chorób zapalnych i zwyrodnieniowych w obrębie stawów międzykręgowych. Celem blokady jest dokładne określenie źródła bólu, a także poprawa dolegliwości bólowych związanych z samą chorobą. Zaletą tej metody leczenia jest:

 • małoinwazyjność – zabieg wykonywany przezskórnie w znieczuleniu miejscowym i nie wymaga zakładania szwów,
 • odwracalność – blokada nie powoduje trwałych uszkodzeń w strukturach nerwowych, niszczy jedynie substancję przewodzącą, a każdy z nerwów poddaje się regeneracji,
 • skuteczność – ból redukowany po zabiegu na okres nawet do kilku miesięcy,
 • pełna kontrola – zabieg wykonuje się pod kontrolą RTG,
 • wspomaga rehabilitację – zmniejszenie bólu po zabiegu pozwala na szybsze wdrożenie i lepsze wyniki rehabilitacyjne,
 • powtarzalność- można stosować wielokrotnie u tego samego pacjenta.