Diagnostyka

Punkt pobrań czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 10:00

Wykonywane badania laboratoryjne:
Lp ~Badanie

1.~Borrelia burgdorferi (borelioza / Lyme) – przeciwciała IgM
2.~Borrelia burgdorferi (borelioza / Lyme) – przeciwciała IgG
3.~Test z metoclopramidem x 3 (MTCx3)
4.~Test z metoclopramidem x 2 (MTCx2)
5.~17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS)
6.~Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – HBe antygen (HBeAg)
7.~17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS)
8.~17-hydroksyprogesteron (17-OHP)
9.~Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
10.~Aminotransferaza alaninowa (ALT)
11.~Albumina w surowicy
12.~Albumina w moczu (mikroalbuminuria)
13.~Aldosteron w surowicy
14.~Anty-Muellerian Hormon (AMH)
15.~Amylaza w surowicy
16.~Amylaza w moczu
17.~Przeciwciała przeciw jądrowe Hep 2 (anty-ANA-HEP2)
18.~Androstendion
19.~Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – HBs antygen (HBsAg)
20.~Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) – przeciwciała (anty-HCV)
21.~Wirus nabytego niedoboru odporności (HIV) – przeciwciała HIV1/HIV2 + antygen p24
22.~Apolipoproteina A1 (Apo-A1)
23.~Apolipoproteina B (Apo-B)
24.~Czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT)
25.~Antystreptolizyny O (ASO)
26.~Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
27.~Awidność CMV IgG
28.~Toxoplasma gondi – przeciwciała IgG (anty-Toxo IgG) – awidność
29.~Detekcja delecji na długim ramieniu chromosomu Y (AZF)
30.~Badania kariotypu z tkanek płodu
31.~Białko C
32.~Białko całkowite w surowicy
33.~Białko S
34.~Białko w moczu
35.~Bilirubina bezpośrednia
36.~Bilirubina całkowita
37.~Biocenoza pochwy
38.~Genetyczna predyspozycja do raka piersi i jajnika (BRCA1)
39.~Antygen CA 125
40.~Antygen CA 15-3
41.~Antygen CA 19-9
42.~Alfafetoproteina (AFP)
43.~Antygen karcinoembrionalny (CEA)
44.~Detekcja mutacji w genie CFTR [2] 45. CHEK 2
46.~Chlamydia trachomatis – przeciwciała IgG
47.~Chlamydia trachomatis – przeciwciała IgM
48.~Chlamydia trachomatis – antygen
49.~Chlorki (Cl)
50.~Cholesterol całkowity (CHOL / CH)
51.~Cholesterol HDL
52.~Cholesterol LDL – metoda bezpośrednia (LDLD)
53.~Kinaza fosfokreatynowa (CPK)
54.~Kinaza fosfokreatynowa – izoenzym (CKMB)
55.~Białko C-reaktywne (CRP)
56.~Cynk
57.~Cytologia
58.~Czas trombinowy (TT)
59.~D-dimery (DD)
60.~Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-SO4)
61.~Dopełniacz – składowa (C3)
62.~Dopełniacz – składowa (C4)
63.~Diagnostyka laboratoryjna
64.~Estradiol (E2)
65.~Estriol wolny (E3)
66.~Ferrytyna
67.~Fibrynogen
68.~Fosfor nieorganiczny
69.~Fosfor nieorganiczny w moczu
70.~Fosfataza alkaliczna (ALP)
71.~Fosfataza alkaliczna – izoenzym kostny
72.~Fosfataza kwaśna (ACP)
73.~Hormon folikulotropowy (FSH)
74.~Trójjodotyronina wolna (fT3)
75.~Tyroksyna wolna (fT4)
76.~Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
77.~Hormon wzrostu (GH)
78.~Glukoza w surowicy
79.~Glukoza – dobowe wydalanie z moczem
80.~Glukoza w moczu
81.~Oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh
82.~Hemoglobina glikowana (HbA1C)
83.~Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – HBe przeciwciała (anty-HBe)
84.~Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – HBs przeciwciała (anty-HBs)
85.~Gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta – (B-HCG)
86.~HCV genotypowanie
87.~Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) – genotypowanie (HCV-RNA-genotyp)
88.~Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) – jakościowo (HCV-RNA-jakościowo)
89.~Helicobacter pylori – przeciwciała IgG
90.~Immunoglobulina A (IgA)
91.~Immunoglobulina G (IgG)
92.~Immunoglobulina M (IgM)
93.~Immunoglobulina E (IgE)
94.~Insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1)
95.~Inhibina B
96.~Insulina
97.~Insulina – krzywa
98.~Kał – badanie ogólne
99.~Kał – posiew w kierunku Salmonella/Shigella – do zaświadczenia Sanepidu
100.~Kał – krew utajona
101.~Kał – pasożyty
102.~Kariotyp z amniocytów
103.~Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
104.~Kreatyniny klirens
105.~Kortyzol w surowicy
106.~Kortyzol – dobowe wydalanie z moczem
107.~Kreatynina w moczu
108.~Kreatynina w surowicy
109.~Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA)
110.~Kwas foliowy
111.~Kwas moczowy w surowicy
112.~Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
113.~Hormon luteinizujący (LH)
114.~Lipaza trzustkowa
115.~Lipidogram
116.~Lit
117.~Antykoagulant toczniowy (LA)
118.~Magnez w surowicy
119.~Miedź
120.~Mocz – badanie ogólne
121.~Mocz – posiew
122.~Mocznik w surowicy
123.~Morfologia krwi obwodowej – 22 parametry (5 diff)
124.~Detekcja mutacji Leiden genu czynnika V
125.~Mutacja w genie ACE
126.~Zwiększone ryzyko raka piersi / prostaty / raka brodawkowatego tarczycy / nerki / jelita grubego – CHEK2
127.~Detekcja mutacji G20210A w genie czynnika II
128.~Mykoplasma hominis + Ureoplazma spp~
129.~Mocz – test narkotykowy
130.~Nasienie – posiew
131.~Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – krew cytrynianowa
132.~Odczyn Waaler – Rosego
133.~Chlamydia pneumoniae – przeciwciała IgG
134.~Wirus Epstein-Barr (EBV) – przeciwciała IgM (anty-EBV IgM)
135.~Wirus Epstein-Barr (EBV) – przeciwciała IgG (anty-EBV IgG)
136.~Przeciwciała przeciw beta2 – glikoproteinie 1 IgG (anty-B2GP1-IgG)
137.~Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD)
138.~Przeciwciała przeciw jądrowe SS-A (anty-ANA-Ro)
139.~Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM (anty-ACA-IgM)
140.~Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG (anty-ACA-IgG)
141.~Przeciwciała przeciw jądrowe SS-B (anty-ANA-La)
142.~Przeciwciała przeciw jądrowe przeciw natywnemu ss-DNA (anty-ANA-ssDNA)
143.~Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (anty-SMA)
144.~Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (anty-APC)
145.~Przeciwciała przeciw jądrowe (anty-ANA)
146.~Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – HBc przeciwciała IgM (anty-HBc IgM)
147.~Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – HBc przeciwciała (anty-HBc)
148.~Przeciwciała typu pemphigus (anty-PAA)
149.~Przeciwciała typu pemphigoid (anty-BMZA)
150.~Wirus cytomegalii (CMV) – przeciwciała IgG (anty-CMV IgG)
151.~Przeciwciała przeciw granulocytarne (anty-ANCA)
152.~Wirus cytomegalii (CMV) – przeciwciała IgG – awidność (anty-CMV IgG-awidność)
153.~Wirus cytomegalii (CMV) – przeciwciała IgM (anty-CMV IgM)
154.~Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgA (anty-ACA-IgA)
155.~Przeciwciała przeciw receptorom TSH (anty-TR-Ab)
156.~Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA (anty-tTG-IgA)
157.~Przeciwciała przeciw wyspom trzustki (anty-ICA)
158.~Panel alergenów oddechowych – Polycheck
159.~Panel alergenów pediatrycznych – Polycheck
160.~Panel alergenów pokarmowych – Polycheck
161.~Pobranie
162.~Kał – posiew ogólny
163.~Potas w surowicy
164.~Potas – dobowe wydalanie z moczem
165.~Progesteron (PRG)
166.~Prolaktyna (PRL)
167.~Prolaktyna – makro (PRL makro)
168.~Proteinogram – elektroforeza białek
169.~Antygen swoisty dla stercza – całkowity (PSA)
170.~Antygen swoisty dla stercza – wolny (fPSA)
171.~Parathormon (PTH)
172.~Czas protrombinowy (PT)
173.~Czynnik reumatoidalny – ilościowo (RF)
174.~Przeciwciała układu Rh (anty-Rh)
175.~Wirus różyczki (Rubella virus) – przeciwciała IgG
176.~Wirus różyczki (Rubella virus) – przeciwciała IgM
177.~Białko wiążące hormony płciowe (SHBG)
178.~Sód w surowicy
179.~Sód – dobowe wydalanie z moczem
180.~Tyroksyna całkowita (T4)
181.~Trójjodotyronina całkowita (T3)
182.~Test Frieberga
183.~Test obciążenia glukozą – 50 g / (DTTG 50)
184.~Kał – Giardia lambia antygen
185.~Test obciążenia glukozą – 75 g / (DTTG 75)
186.~Test podwójny – Kryptor (Test PAPP-A Kryptor: białko PAPP-A – Kryptor + wolne B-HCG – Kryptor)
187.~Test po stosunku (PCT)
188.~Test potrójny – Prisca (AFP Prisca + Estriol Prisca + HCG Prisca + analiza Prisca)
189.~Test wrogości śluzu
190.~Test zintegrowany (Test podwójny + Test potrójny) – Prisca
191.~Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG)
192.~Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
193.~Toxoplasma gondi – przeciwciała IgG (anty-Toxo IgG)
194.~Toxoplasma gondi – przeciwciała IgM (anty-Toxo IgM)
195.~Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)
196.~Transferyna
197.~Trójglicerydy
198.~Hormon tyreotropowy (TSH)
199.~Testesteron (TST)
200.~Tyreoglobulina
201.~Ureoplazma
202.~Test w kierunku kiły (VDRL)
203.~Wapń całkowity w surowicy
204.~Wapń całkowity w moczu
205.~Witamina B12
206.~Wymaz z cewki moczowej
207.~Wymaz z gardła
208.~Wymaz z kanału szyjki macicy
209.~Wymaz z migdałków
210.~Wymaz z pochwy
211.~Wymaz z rany
212.~Wymaz z ucha
213.~Wymaz z worka spojówkowego
214.~Żelazo
215.~Nasienie – badanie ogólne
216.~Czynnik reumatoidalny
217.~Rozmaz krwi obwodowej
218.~Plwocina – posiew
219.~C-peptyd
220.~Polimorfizm C677T genu reduktazy metylenotetrahydrofolanu (MTHFR)
221.~Cytokiny TH1 / TH2
222.~Subpopulacje limfocytów (IMK)
223.~Homocysteina (HCY)
224.~Przeciwciała przeciw endomysium mięśni gładkich IgA i IgG (anty-EmA)
225.~Retikulocyty (RET)
226.~Polimorfizm insercyjno/delecyjny genu konwertazy angiotensyny (ACE)
227.~Zwiekszone ryzyko raka piersi / jelita grubego / płuc / jajnika – NOD2
228.~Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) – ilościowo (HCV-RNA-ilościowo)
229.~Chlamydia trachomatis – przeciwciała IgA
230.~Przeciwciała przeciw beta2 – glikoproteinie 1 IgM (anty-B2GP1-IgM)
231.~Chlamydia trachomatis – DNA- PCR
232.~Detekcja mutacji w genie CFTR [33] 233. Borrelia burgdorferi (borelioza / Lyme) – DNA-PCR
234.~Usługa badań laboratoryjnych
235.~Badania genetyczne
236.~Diagnostyka laboratoryjna – badania molekularne (PCR/PFGE)
237.~uE3
238.~Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – jakościowo (HBV-DNA-jakościowo)
239.~Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – ilościowo (HBV-DNA-ilościowo)
240.~HCV-RNA ilościowo
241.~Komputerowa analiza nasienia metodą CASA
242.~Białko ciążowe A (PAPP-A) – Kryptor
243.~Gonadotropina kosmówkowa – wolna podjednostka beta – (fB-HCG) – Kryptor
244.~Kariotyp z tkanek poronionego płodu
245.~Glukoza w osoczu
246.~Morfologia krwi obwodowej – 18 parametrów (3 diff)
247.~Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – krew EDTA
248.~Wymaz ze skóry
249.~Wycinek z gruczołu krokowego – badanie histopatologiczne
250.~Wymaz z nosa
251.~Płytki krwi – cytrynian
252.~Wapń całkowity – dobowe wydalanie z moczem
253.~Aldosteron – dobowe wydalanie z moczem
254.~Troponina I (cTNI)
255.~Troponina T (cTNT)
256.~Kamienie nerkowe – skład chemiczny
257.~Fosfor nieorganiczny – dobowe wydalanie z moczem
258.~Żelazo – utajona zdolność wiązania (UIBC)
259.~Wymaz z odbytu
260.~Białko – dobowe wydalanie z moczem
261.~Kwas moczowy w moczu
262.~Kwas moczowy – dobowe wydalanie z moczem
263.~Antytrombina III (ATIII)
264.~Chromogranina A
265.~Oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh – wpis do książeczki RUM
266.~Białko Bence-Jonesa
267.~Żelazo – 3 punktowa krzywa wchłaniania
268.~Etanol w moczu
269.~Test w kierunku mononukleozy
270.~Mleko kobiece – posiew
271.~Wymaz z żołędzi
272.~Chlamydia pneumoniae – przeciwciała IgM
273.~Przeciwciała przeciw białku cyklicznej cytruliny (anty-CCP)
274.~Etanol w surowicy
275.~Płyn z torbieli jajnika – badanie histopatologiczne
276.~Wycinek z kanału szyjki macicy – badanie histopatologiczne
277.~Wycinek ze sklepienia pochwy – badanie histopatologiczne
278.~Wycinek z odbytu – badanie histopatologiczne
279.~Wycinek ze skóry – badanie histopatologiczne
280.~Metoksykatecholaminy – dobowe wydalanie z moczem
281.~Wirus różyczki (Rubella virus) – przeciwciała IgG – awidność
282.~Kalcytonina
283.~Mocznik w moczu
284.~Potas w moczu
285.~Morfologia plemników
286.~Rota + Adenowirusy w kale
287.~Cholesterol LDL
288.~Borrelia burgdorferi (borelioza / Lyme) – przeciwciała IgG – Western Blot
289.~Borrelia burgdorferi (borelioza / Lyme) – przeciwciała IgM – Western Blot
290.~Gonadotropina kosmówkowa – wolna podjednostka beta – (fB-HCG) – Prisca
291.~Przeciwciała przeciw granulocytarne przeciw mieloperoksylazie (anty-MPO-ANCA)
292.~Przeciwciała przeciw granulocytarne przeciw proteinazie 3 (anty-PR3-ANCA)
293.~Przeciwciała przeciw jądrowe przeciw natywnemu ds-DNA (anty-ANA-dsDNA)
294.~Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG (anty-tTG-IgG)
295.~Test podwójny – Prisca (Test PAPP-A Prisca: białko PAPP-A – Prisca + wolne B-HCG – Prisca + analiza Prisca)
296.~Kał – Adenowirusy + Rotawirusy antygen
297.~Wymaz z rany – posiew w kierunku bakterii beztlenowych
298.~Wymaz z szyjki macicy – posiew w kierunku bakterii beztlenowych
299.~Wymaz ze skóry – posiew w kierunku bakterii beztlenowych
300.~Albumina – dobowe wydalanie z moczem (mikroalbuminuria)
301.~Kreatynina – dobowe wydalanie z moczem
302.~Magnez – dobowe wydalanie z moczem
303.~Mocznik – dobowe wydalanie z moczem
304.~Białko C – współczynnik oporności (APC-R)
305.~Prokalcytonina
306.~Ceruloplazmina
307.~Yersinia – przeciwciała IgA
308.~Yersinia – przeciwciała IgM
309.~Yersinia – przeciwciała IgG
310.~Testosteron wolny
311.~Oksytocynaza
312.~Izooksytocynaza
313.~Pyrylinks D (dezoksypirydynolina)
314.~Renina
315.~Cyklosporyna
316.~Digoksyna
317.~Wapń zjonizowany (Ca++)
318.~Fosfataza sterczowa
319.~Kwas wanilinomigdałowy w moczu (VMA)
320.~Test w kierunki kiły – potwierdzenie
321.~Krztusiec (Bordetella pertussis) – przeciwciała IgA
322.~Krztusiec (Bordetella pertussis) – przeciwciała IgG
323.~Mycoplasma Pneumoniae – przeciwciała IgG
324.~Mycoplasma Pneumoniae – przeciwciała IgM
325.~Test antyglobulinowy bezpośredni (BTA)
326.~Test antyglobulinowy pośredni (PTA)
327.~Grypa typ A (IgG)
328.~Grypa typ A (IgM)
329.~Grypa typ B (IgG)
330.~Grypa typ B (IgM)
331.~Wirus nabytego niedoboru odporności (HIV) – przeciwciała – Western Blot
332.~Świnka (IgM)
333.~Świnka (IgG)
334.~Odra (IgG)
335.~Odra (IgM)
336.~Przeciwciała przeciw nadnerczowe
337.~Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – lekooporność
338.~Esteraza cholinowa surowicy (Pseudocholinesteraza)
339.~Leptyna
340.~Seromukoid w surowicy
341.~Herpes 1/2 (IgG)
342.~Herpes 1/2 (IgM)
343.~Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) – przeciwciała całkowite (anty-HAV total)
344.~Pneumocystis Jiroveci / Pneumocistis Carini – przeciwciała
345.~Varicella Zoster (IgG)
346.~Varicella Zoster (IgM)
347.~Paragrypa Typ 3 – przeciwciała IgG
348.~Coxackie – przeciwciała
349.~Bąblowica – przeciwciała
350.~ALA w moczu korpopofiryny
351.~Ołów w surowicy
352.~Ołów w moczu porannym
353.~Rtęć w moczu porannym
354.~Osteokalcyna
355.~Insulinopodobny czynnik wzrostu / Somatomedyna C (IGF-1)
356.~Toksokaroza (Toxocara canis) – przeciwciała IgG
357.~Bruceloza
358.~Listerioza
359.~Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) – przeciwciała IgM (anty-HAV IgM)
360.~Gliadyna – przeciwciała (AGA)
361.~Kał – Helicobacter pylori antygen
362.~Detekcja mutacji w genie PKHD1-recesywna postać wielotorbielowatości nerek
363.~Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – HBs test potwierdzenia
364.~Czynnik krzepnięcia VIII
365.~Antygen HLA-B27
366.~Nasienie – badanie rozszerzone (SOME i HOS)
367.~Nasienie – morfologia ruchomych plemników pod dużym powiększeniem (MSOME)
368.~Nasienie – test hypoosmotyczny (HOS)
369.~IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych
370.~IgE sp. TP9 – mieszanka drzew
371.~IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów
372.~IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni
373.~IgE sp. FP2 – mieszanka ryby / skorupiaki / owoce morza
374.~IgE sp. EP7 – mieszanka pierza
375.~IgE sp. EP1 – mieszanka naskórków
376.~IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych
377.~IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca)
378.~IgE sp. D1 – Dematophagoides pteronyssinus
379.~IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinae
380.~IgE sp. D70 – Acarus siro
381.~IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor
382.~IgE sp. D72 – Tyrophagus putescientiae
383.~IgE sp. E7 – odchody gołębia
384.~IgE sp. H3 – mieszanka kurzu domowego (Bencard)
385.~IgE sp. I6 – karaluch-prusak
386.~IgE sp. E1 – sierść kota
387.~IgE sp. E2 – sierść psa
388.~IgE sp. E3 – sierść konia
389.~IgE sp. E201 – pióra kanarka
390.~IgE sp. E70 – perze (pióra gęsi)
391.~IgE sp. E78 – pióra papużki falistej
392.~IgE sp. E86 – pióra kaczki
393.~IgE sp. E84 – naskórek chomika
394.~IgE sp. E82 – naskórek królika
395.~IgE sp. E81 – naskórek owcy
396.~IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej
397.~IgE sp. G3 – kupkówka pospolita
398.~IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa
399.~IgE sp. G6 – tymotka łąkowa
400.~IgE sp. G12 – żytko (pyłki)
401.~IgE sp. T3 – brzoza
402.~IgE sp. T4 – leszczyna
403.~IgE sp. T2 – olcha
404.~IgE sp. T14 – topola
405.~IgE sp. T12 – wierzba
406.~IgE sp. W9 – babka lancetowata
407.~IgE sp. W6 – bylica pospolita
408.~IgE sp. W10 – komosa biała
409.~IgE sp. M6 – Alternaria tenuis
410.~IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus
411.~IgE sp. M5 – Candida albicans
412.~IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum
413.~IgE sp. M4 – Mucom racemosus
414.~IgE sp. M1 – penicillium notatum
415.~IgE sp. F1 – białko jajka
416.~IgE sp. F245 – jajko całe
417.~IgE sp. F75 – żółtko jajka
418.~IgE sp. G76 -alfa laktoalbumina
419.~IgE sp. F77 – beta laktoglobulina
420.~IgE sp. F78 – kazeina
421.~IgE sp. F2 – mleko krowie
422.~IgE sp. F81 – ser cheddar
423.~IgE sp. F79 – gluten (gliadyna)
424.~IgE sp. F11 – gryka
425.~IgE sp. F6 – jęczmień
426.~IgE sp. F8 – kukurydza
427.~IgE sp. F7 – owies
428.~IgE sp. F4 – pszenica
429.~IgE sp. F9 – ryż
430.~IgE sp. F14 – soja
431.~IgE sp. F5 – żyto
432.~IgE sp. F88 – baranina
433.~IgE sp. F284 – indyk
434.~IgE sp. F83 – kurczak
435.~IgE sp. F26 – wieprzowina
436.~IgE sp. F27 – wołowina
437.~IgE sp. F3 – dorsz
438.~IgE sp. F40 – tuńczyk
439.~IgE sp. F15 – fasola
440.~IgE sp. F12 – groch
441.~IgE sp. F31 – marchew
442.~IgE sp. F244 – ogórek
443.~IgE sp. F86 – pietruszka
444.~IgE sp. F25 – pomidor
445.~IgE sp. F85 – seler
446.~IgE sp. F35 – ziemniak
447.~IgE sp. F48 – cebula
448.~IgE sp. F92 – banan
449.~IgE sp. F94 – gruszka
450.~IgE sp. F49 – jabłko
451.~IgE sp. F84 – kiwi
452.~IgE sp. F33 – pomarańcza
453.~IgE sp. F44 – truskawka
454.~IgE sp. F105 – czekolada
455.~IgE sp. F93 – kakao
456.~IgE sp. F221 – kawa
457.~IgE sp. F403 – drożdże browarnicze
458.~IgE sp. F89 – musztarda
459.~IgE sp. F277 – koperek
460.~IgE sp. F280 – pieprz czarny
461.~IgE sp. F17 – orzech leszczyny
462.~IgE sp. F256 – orzech włoski
463.~IgE sp. F13 – orzech ziemny
464.~IgE sp. I3 – jad osy
465.~IgE sp. I1 – jad pszczoły
466.~IgE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego
467.~IgE sp. I71 – jad komara
468.~IgE sp. I73 – Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)
469.~IgE sp. O1 – bawełna
470.~IgE sp. K20 – wełna
471.~IgE sp. K82 – latex
472.~IgE sp. C204 – amoxycylina
473.~IgE sp. P1 – glista ludzka
474.~Zeskrobiny naskórka stóp – preparat bezpośredni
475.~Zeskrobiny naskórka rąk – preparat bezpośredni
476.~Zeskrobiny paznokci rąk – preparat bezpośredni
477.~Zeskrobiny paznokci stóp – preparat bezpośredni
478.~Zeskrobiny skóra gładka – preparat bezpośredni
479.~Zeskrobiny ze skóry owłosionej – preparat bezpośredni
480.~Posiew z wału paznokciowego – badanie mykologiczne
481.~Posiew ze zmienionych włosów – badanie mykologiczne
482.~Posiew łusek skórnych – badanie mykologiczne
483.~Badanie w kierunku nużeńca
484.~Wymaz z pochwy w kierunku nosicielstwa paciorkowca typu B-GBS (Streptococcus agalactiac)
485.~Wymaz z odbytu w kierunku nosicielstwa paciorkowca typu B-GBS (Streptococcus agalactiac)
486.~Wymaz z jamy ustnej w kierunku grzybów
487.~Kał – posiew w kierunku grzybów
488.~Nasienie – posiew w kierunku bakterii beztlenowych
489.~Ropa – posiew w kierunku grzybów
490.~Wymaz z języka – posieww kierunku grzybów
491.~Wymaz z języka
492.~Wymaz z cewki moczowej – posiew w kierunku bakterii beztlenowych
493.~Wymaz z pochwy – posiew w kierunku bakterii beztlenowych
494.~Wymaz z pochwy – posiew w kierunku grzybów
495.~Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew w kierunku grzybów
496.~Wymaz z żołędzi – posiew w kierunku bakterii beztlenowych
497.~Wymaz ze skóry – posiew w kierunku grzybów
498.~Wymaz z rany – posiew w kierunku grzybów
499.~Płyn stawowy – posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych
500.~Płyny z jamy ciała – posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych
501.~Ropa – posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych
502.~Nasienie – Mycoplazma/Ureaplazma
503.~Przygotowanie pożywki do transportu materiału na badanie kariotypu z tkanek poronionego płodu
504.~Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) – test HPV-DNA przed szczepieniem Silgard (HPV-DNA-Silgard)
505.~Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) – test HPV-DNA przed szczepieniem Cervarix (HPV-DNA-Cervarix)
506.~Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) – wykrywanie 37 typów wirusa / bez genotypowania (HPV-37)
507.~Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) – wykrywanie 37 typów wirusa / genotypowanie 19 typów wirusa (HPV-37+19)
508.~Kariotyp z tkanek poronionego płodu – hodowla
509.~Detekcja DNA wirusa CMV – surowica
510.~Detekcja DNA wirusa CMV – płyn owodniowy
511.~Przeciwciała przeciwplemnikowe MARTest
512.~Kwas walproinowy
513.~Detekcja DNA Toxoplasma gondii – krew
514.~Detekcja DNA Toxoplasma gondii – płyn owodniowy
515.~Detekcja RNA wirusa różyczki
516.~Detekcja DNA Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka)
517.~Detekcja DNA Mycoplasma genitalium
518.~Detekcja DNA Ureaplsma urealyticum/Ureaplasma parvum
519.~Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) – test HPV-mRNA
520.~Przeciwciała przeciwplemnikowe (ASA) – w surowicy
521.~Detekcja DNA Chlamydia trachomatis – nasienie
522.~Detekcja DNA bakterii Treponema pallium – nasienie
523.~Detekcja DNA Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) – nasienie
524.~Badnie w kierunku Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka)
525.~Detekcja DNA Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy)
526.~Detekcja DNA bakterii Treponema pallidum
527.~Detekcja DNA Mycoplasma hominis
528.~Detekcja RNA wirusa HIV-1
529.~Detekcja RNA wirusa HIV-2
530.~Witamina D (25-hydroksywitamina D)