lek. med. Jakub Miąskowski

lek. med. Jakub Miąskowski

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Jestem absolwentem kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej odbyłem w wielospecjalistycznym szpitalu im. św Wojciecha w Gdańsku. Podczas specjalizacji zdobywałem doświadczenie w radiologii ogólnej, ostrodyżurowej, ginekologiczno-urologicznej, mięśniowo-szkieletowej, neurologicznej, pediatrycznej, onkologicznej oraz diagnostyki piersi.

Specjalizację zakończyłem pozytywnym wynikiem europejskiego egzaminu specjalizacyjnego EDiR. Wiedzę w zakresie radiologii regularnie poszerzam na polskich i zagranicznych konferencjach naukowych oraz kursach zawodowych.

Poza pracą kliniczną, interesują mnie nowoczesne technologie z dziedziny sztucznej inteligencji – przez kilka lat współpracowałem z informatyczną firmą tworzącą innowacyjne narzędzia do tworzenia radiologicznych opisów strukturalnych. Obecnie jestem słuchaczem podyplomowych studiów Data Science w Medycynie.

Jakub Miąskowski – ZnanyLekarz.pl