Lek. med. Magdalena Chylińska

Specjalista neurolog w Małej Klinice

Lek. med. Magdalena Chylińska

Czym zajmuje się neurolog?

Lekarz neurolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym (mózg, rdzeń kręgowy) oraz nerwami obwodowymi. Są to schorzenia, których podłożem są procesy uszkadzające układ nerwowy. Większość z nich to schorzenia postępujące, których rozwój można zatrzymać lub znacząco spowolnić.

Działania lekarza neurologa, oprócz diagnostyki i terapii są zorientowane na profilaktykę, zwłaszcza chorób o charakterze społecznym, do których zaliczyć możemy udary mózgu, otępienia, epilepsję, terapię pourazową oraz rehabilitację, będącą nieodłącznym elementem usprawniania funkcjonowania pacjentów. Neurologia to specjalizacja wymagająca znacznie szerszej wiedzy z zakresu także innych specjalności medycznych, zwłaszcza interny, psychiatrii, czy neurochirurgii.

Do objawów alarmujących, z którymi lepiej zwrócić się do lekarza o specjalności neurologii należą:

 • nawracające bóle i zawroty głowy,
 • przejściowe pogorszenie wzroku i słuchu, ubytki w polu widzenia,
 • drżenie mięśniowe,
 • padaczka i drgawki o nieustalonej przyczynie,
 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia świadomości,
 • permanentne znużenie mięśni, brak siły,
 • niedowład, albo paraliż
 • bóle kręgosłupa,
 • zaburzenia czucia,
 • nagłe pogorszenie sprawności ruchowej,
 • zaburzenia funkcjonowania zwieraczy

Lekarz neurolog, jako specjalista anatomii i fizjologii układu nerwowego podczas badania oceni prawidłowość funkcji poznawczych oraz koordynacji nerwowo-mięśniowej ciała, artykulację, płynność i rozumienie mowy, jakość zapamiętywania, kojarzenia, orientację w czasie i przestrzeni, zdolność do rozpoznawania przedmiotów wzrokiem, dotykiem (gnozja; niezdolność- agnozja).

Dodatkowe zlecenie wykonania badań diagnostycznych daje możliwość postawienia pełnej diagnozy i wskazuje konkretną przyczynę schorzenia:

 • EEG – elektroencefalografia
 • EMG – elektromiografia
 • USG dopplerowskie tętnic
 • TK – tomografia komputerowa
 • MRI – rezonans magnetyczny
 • spektroskopia rezonansu magnetycznego
 • czynnościowa tomografia rezonansu magnetycznego (fMRI)
 • pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
 • tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT)
 • badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
 • angiografia
 • badanie angio-TK i angio-MRI
 • badanie potencjałów wywołanych
 • badania rtg czaszki, kręgosłupa
 • badania biochemiczne,
 • badania genetyczne, np. w kierunku choroby Huntingtona
 •  badania w kierunku boreliozy, którą również leczy lekarz specjalizujący się w dziedzinie neurologii

Do najczęściej występujących chorób neurologicznych należą:

 • epilepsja,
 • stwardnienie rozsiane,
 • stwardnienie zanikowe boczne
 • choroba Alzheimera
 • choroba i zespół Parkinsona
 • choroba Huntingtona
 • choroba Creutzfeldta-Jakoba
 • zespół Guillaina-Barrégo
 • klasterowy ból głowy
 • migrena
 • udar mózgu
 • borelioza
 • zakażenia układu nerwowego ( zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu)
 • choroby naczyniowe ( krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad
 • niedokrwienny TIA)
 • zaburzenia płynu mózgowo-rdzeniowego ( wodogłowie)
 • guzy ( oponiaki, glejaki)
 • urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny)
 • urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe ( mózgowe porażenie dziecięce)
 • encefalopatia wątrobowa

Po zdiagnozowaniu lekarz neurolog dobiera indywidualnie dopasowany do schorzenia i potrzeb pacjenta plan leczenia.

Poszukując dobrego lekarza neurologa w Gdańsku warto zawierzyć kwalifikacjom i doświadczeniu. Lekarz z dorobkiem naukowym, doświadczeniem klinicznym i wieloletnią praktyką posiada z pewnością umiejętności i szeroką wiedzę aby postawić właściwą diagnozę i podjąć skuteczne leczenie schorzeń neurologicznych.

Jednym z coraz częściej obserwowanych poważniejszych schorzeń neurologicznych jest choroba Alzheimera. Kojarzona jest najczęściej z poważnymi zaburzeniami pamięci. Niestety lista objawów jest dłuższa – dochodzą tu zmiany nastroju, zaburzenia funkcji poznawczych, koncentracji, osobowości i zachowania. Nakładają się na to także kłopoty z wypowiadaniem się, zmęczenie, czy objawy charakterystyczne dla depresji, lęk, zagubienie, obniżenie nastroju, zaniepokojenie, nawet agresja.
Jest to choroba degeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, której towarzyszy otępienie. Mimo, że w naszym kraju cierpi na nią ćwierć miliona osób, nie zawsze w początkowym stadium zostaje prawidłowo zdiagnozowana. Często jej objawy wiązane są z zaburzeniami pamięci u osób starszych.
Sama jednostka chorobowa nie jest uleczalna, natomiast odpowiednie dobranie nowoczesnych leków w różnych fazach choroby oraz  terapia mogą znacznie ją spowolnić i złagodzić jej skutki.

Lek. med. Magdalena Chylińska z Małej Kliniki w Gdańsku radzi, aby zwrócić uwagę na niewinne z pozoru pierwsze objawy, które powinny zwrócić naszą uwagę:

 • są to zaburzenia pamięci krótkotrwałej – chory gubi przedmioty, zapomina
  o niedawnych wydarzeniach, o tym, co mówiono przed chwilą, pyta wiele razy o to samo;
 • zaburzenia mowy – w początkowym stadium chory przejęzycza się, myli nazwy, ma trudności z odnajdywaniem właściwych słów, mowa staje się mniej płynna, zaś wypowiedzi mniej spójne i logiczne;
 • zaburzenia nastroju – labilność emocjonalna, apatia, niepokój, pobudzenie, drażliwość, depresja.

Zrzuca się to na karb wieku, stresu, chwilowego zdekoncentrowania, lecz eksperci doradzają, aby takich objawów nie bagatelizować i udać się na konsultację
do specjalisty lekarza neurologa.