Zdrowie psychiczne

Psychiatria

Zdrowie psychiczne

Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych, zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Psychiatra diagnozuje, leczy, pomaga poradzić sobie nie tylko z objawami, lecz dociera też do przyczyn.

 

Do psychiatry powinniśmy się udać kiedy pojawią się niepokojące objawy:

 • zmiany nastroju,
 • zmiany w zachowaniu w relacjach rodzinnych i społecznych (wycofywanie się z relacji, izolowanie się od otoczenia),
 • zmiany aktywności – nadmierna lub zbyt słaba w porównaniu z okresem poprzedzającym pojawienie się zmian,
 • gwałtowne zmiany w życiu, z którymi nie potrafimy sobie poradzić (np. śmierć bliskiej osoby, choroba, utrata pracy),
 • ciągłe uczucie strachu, niepokoju,
 • ciągłe uczucie smutku, przygnębienia, bezradności,
 • ciągłe poczucie samotności,
 • nadmierna nerwowość, drażliwość,
 • występowanie omamów (głosy, obrazy, których inni nie dostrzegają),
 • nadużywanie alkoholu, leków, narkotyków, uzależnienie od hazardu, zakupów czy seksu.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badań psychiatra może przepisać właściwe dla pacjenta leki. Ponadto lekarz udzieli dokładnej informacji jak je dozować, jakie jest ich działanie, jak wpłyną na zachowanie. Z leczeniem farmakologicznym związana jest konieczność odbywania regularnych wizyt, mających na celu ocenę działania leku, omówienie bieżących wydarzeń w życiu pacjenta i ich wpływu na jego stan psychiczny, a także ewentualne zmniejszenie bądź zwiększenie dawki przyjmowanego leku lub jego zmiana. Leczenie farmakologiczne może trwać kilka miesięcy lub kilka lat. Po jego zakończeniu pacjent może przychodzić na wizyty kontrolne. W niektórych przypadkach lekarz psychiatra może zadecydować o konieczności leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Zazwyczaj dzieje się to jednak w tych przypadkach, gdy zaburzenia psychiczne pacjenta stanowią zagrożenie dla niego samego i jego otoczenia.

 

Choroby leczone  w poradni zdrowia psychicznego:

 • depresja
 • zaburzenia psychiczne (urojenia, omamy, zaburzenia świadomości
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia osobowości
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • nerwice
 • schizofrenia
 • uzależnienia
 • anoreksja
 • bulimia
 • psychoza
 • zespół stresu pourazowego
 • choroby zawodowe
 • zaburzenia koncentracji i pamięci
 • syndrom DDA
 • myśli i skłonności samobójcze.