SZKOLENIE – Profesjonalna obsługa pacjenta i budowanie dobrej marki

Mała Klinika Sp. z o. o. wraz z Free City Group Adam Zajchowski zapraszają na jednodniowe szkolenie kierowane do pracowników zatrudnionych w podmiotach świadczących usługi medyczne i stomatologiczne, w szczególności do osób mających bezpośredni kontakt z pacjentem: pracowników rejestracji, pielęgniarek, położnych, asystentek stomatologicznych.

Tematem szkolenia będzie: PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA I BUDOWANIE DOBREJ MARKI.

Zajęcia odbywają się w małych grupach od 8-20 osób. Ilość miejsc ograniczona.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z konkretnymi umiejętnościami na podstawie zarówno treści teoretycznych jak i wykonanych ćwiczeń warsztatowych.

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:

 • co to jest dobra obsługa i jakie zasady nią kierują,
 • jakie są techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • jak poradzić sobie z trudnym pacjentem,
 • w jaki sposób dostrzegać obszary do poprawy i pracować nad podnoszeniem jakości swojej pracy.

Termin szkolenia

Terminy szkolenia:

 • 27.02.2018 r. (wtorek) godz. 08.00-16.00

Zapisz się na szkolenie

Nazwa firmy (wymagane)

Adres firmy(wymagane)

NIP(wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Wybierz termin szkolenia
27.02.2018

Ilość uczestników

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Szkolenia i akceptuję jego postanowienia. *
Regulamin Szkolenia

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych na potrzeby szkolenia. *

Miejsce szkolenia

Mała Klinika Sp. z o.o.
Ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

Koszt szkolenia

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 199,00 netto (plus 23% VAT) w przypadku przedpłaty zgodnie z terminem określonym w Regulaminie lub 250,00 netto (plus 23% VAT) w przypadku wpłaty w trybie zwykłym.

W cenie uwzględniono:

 • 8 godzin szkolenia
 • materiały pomocnicze i szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • serwis kawowy
 • lunch kanapkowy

PLAN SZKOLENIA

I. Moduł pierwszy – teoretyczny

 1. Uczestnik w roli pacjenta, czyli czego oczekujemy od innych zamiana ról, zmiana perspektywy.
 2. Budowa marki w kontekście profesjonalnej obsługi klienta.
 3. Komunikacja z pacjentem:
 • narzędzia komunikacyjne
 • aktywne słuchanie
 • mowa ciała
 1. Różne taktyki komunikacji z trudnym pacjentem.
 2. Analiza standardów pracy i dobre praktyki w obsłudze pacjenta.

Wykorzystywane metody

 • Dyskusja moderowana
 • Mini wykład
 • Ćwiczenia grupowe
 • Praca indywidualna
 • Analiza przypadku
 • Warsztaty
 • Odgrywanie ról

II. Moduł drugi – odgrywanie scenek z uwzględnieniem zdobytej wiedzy teoretycznej

Stosowanie arkuszy obserwacyjnych przez uczestników szkolenia, zastosowanie „klatki stop” jako narzędzia pomocnego w analizie zachowań (stop klatka – scenki z kontrolowanymi  pauzami, podczas których uczestnicy, tworzą scenariusze rozwiązań i ścieżki komunikacyjne, które prowadzą do pozytywnego rozwiązania danego problemu).

Podsumowanie, wnioski, wypełnienie karty satysfakcji uczestnika szkolenia i ocena trenera.

Szkolenie odbywa się na  trzech poziomach:

 1. Wiedzy (część teoretyczna, interakcja podczas wykładu, praca w grupach)
 2. Postawy uczestników (współuczestniczenie w procesie, zmiana perspektywy, budowanie świadomości)
 3. Umiejętności (ćwiczenie stosowania i nabywanie konkretnych „zachowań” podczas improwizowanych scenek)

Trener