dr n. med. Wiesława Nyka, mgr Bartosz Szymański – Rehabilitacja Gdańsk

Specjaliści rehabilitacji w Małej Klinice

dr n. med. Wiesława Nyka
Specjalista rehabilitacji

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej. W Małej Klinice udziela konsultacji z zakresu rehabilitacji medycznej.

mgr Bartosz Szymański
Fizjoterapeuta, masażysta, trener odnowy biologicznej

Jest absolwentem dwóch kierunków – fizjoterapii oraz wychowania fizycznego ze specjalizacją odnowy biologicznej który ukończył na Akademii Wychowania i Sportu w Gdańsku. Jako masażysta i fizjoterapeuta pracuje od 2006 roku, przez ten czas wykonał już setki zabiegów fizjoterapeutycznych. Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej po zerwaniu więzadeł krzyżowych, rehabilitacji po endoprotezie stawu biodrowego, rehabilitacji po udarze i zaburzeniach neurologicznych, a także w rehabilitacji sportowej. Dodatkowo ukończył Policealne Studium Masażu z tytułem Technika masażysty. Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębia uczestnicząc w licznych szkoleniach.

Ukończone szkolenia:

Terapia manualna Kaltenborn – Evjenth Concept

  • UEX – Badanie i leczenie kończyny dolnej
  • OEX – Badanie i leczenie kończyny górnej
  • UWS – Badanie i leczenie dolnej części kręgosłupa
  • OWS – Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

Taping (prowadzący mgr Robert Faryj)

  • FDM Taping z diagnostyką zaburzeń powieziowych – International Fascial Distortion Model Organization

Terapia tkanek miękkich (prowadzący dr Jarosław Ciechomski D.O.)

  • Techniki energizacji mięśni cz. I
  • Techniki energizacji mięśni cz. II
  • Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie

„miękka” Terapia manualna

Masaż chiński dla początkujących

prowadzący mgr Zdzisław Drobner M.C.

Czym jest rehabilitacja medyczna?

Rehabilitacja medyczna to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby z dysfunkcja sprawności fizycznej, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, współdecydującą o jego ostatecznej efektywności.

Rehabilitacja ruchowa to usprawnianie osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeuta – stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.

Czym zajmuje się lekarz rehabilitacji medycznej?

Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej posiada kwalifikacje umożliwiające sprawowanie opieki zdrowotnej i prowadzenia kompleksowego postępowania leczniczego w odniesieniu do osób niesprawnych fizycznie w celu przywrócenia im pełnej i maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, zdolności do pracy oraz czynnego udziału w życiu rodzinnym i społecznym. By sprostać tym zadaniom lekarz specjalista w rehabilitacji medycznej diagnozuje pacjenta na podstawie aktualnych badań, weryfikuje postawione rozpoznanie chorobowe, zleca, kontroluje, nadzoruje i monitoruje przebieg kompleksowej rehabilitacji, posiada umiejętność konsultacji dla potrzeb innych dyscyplin medycznych i zespołów zajmujących się szeroko rozumianą rehabilitacją.

Dr n. med. Wiesława Nyka jest lekarzem specjalistą w dziedzinie rehabilitacji medycznej współpracującym z Małą Kliniką Sp. z o.o. w Gdańsku. Profesjonalizm i doświadczenie, empatia, życzliwość a także realizm w ocenie możliwości pacjenta oraz współpraca z ortopedami, fizjoterapeutami determinują skuteczność i efektywność procesu leczniczego.