Rehabilitacja w Gdańsku dr n. med. Wiesława Nyka

Specjaliści rehabilitacji w Małej Klinice

dr n. med. Wiesława Nyka

Specjalista rehabilitacji

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej. W Małej Klinice udziela konsultacji z zakresu rehabilitacji medycznej.

Umów wizytę

Wiesława Nyka – ZnanyLekarz.pl

Czym jest rehabilitacja medyczna?

Rehabilitacja medyczna to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby z dysfunkcja sprawności fizycznej, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, współdecydującą o jego ostatecznej efektywności.

Rehabilitacja ruchowa to usprawnianie osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeuta – stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.

Czym zajmuje się lekarz rehabilitacji medycznej?

Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej posiada kwalifikacje umożliwiające sprawowanie opieki zdrowotnej i prowadzenia kompleksowego postępowania leczniczego w odniesieniu do osób niesprawnych fizycznie w celu przywrócenia im pełnej i maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, zdolności do pracy oraz czynnego udziału w życiu rodzinnym i społecznym. By sprostać tym zadaniom lekarz specjalista w rehabilitacji medycznej diagnozuje pacjenta na podstawie aktualnych badań, weryfikuje postawione rozpoznanie chorobowe, zleca, kontroluje, nadzoruje i monitoruje przebieg kompleksowej rehabilitacji, posiada umiejętność konsultacji dla potrzeb innych dyscyplin medycznych i zespołów zajmujących się szeroko rozumianą rehabilitacją.

Dr n. med. Wiesława Nyka jest lekarzem specjalistą w dziedzinie rehabilitacji medycznej współpracującym z Małą Kliniką Sp. z o.o. w Gdańsku. Profesjonalizm i doświadczenie, empatia, życzliwość a także realizm w ocenie możliwości pacjenta oraz współpraca z ortopedami, fizjoterapeutami determinują skuteczność i efektywność procesu leczniczego.

Leave a comment